Охрана труда
https://otd-lab.ru


Требования к местам приема пищи на предприятии и условия их организации

Подскажите в каком документе можно об этом что-то найти?


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/poisk-dokumentov/trebovaniya-k-mestam-priema-pishchi-na-predpriyatii-i-usloviya-ih-organizacii