Охрана труда
https://otd-lab.ru


Наказ 25.12.2009 N 210 "Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

25.12.2009 N 210

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2010 р.
за N 78/17373

Про затвердження Правил охорони праці
для працівників театрів і концертних залів

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности для театров и концертных залов", затверджені наказом Мінкультури СРСР від 23.05.79.

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0109641-09 ) та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПРАВИЛА
охорони праці для працівників театрів
і концертних залів

I. Загальні положення

1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі - Правила) поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі - заклади культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.
Правила обов'язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків.

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

3. В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі - НПАОП 0.00-4.21-04).

4. Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ) (НПАОП 0.00-6.02-04).

5. В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

II. Визначення термінів

Авансцена - передня частина сценічного майданчика (між рампою і завісою).
Ар'єрсцена - задня частина сцени, розташована за основним планшетом сцени.
Арена - ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об'ємі залу для глядачів.
Кармани - приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, що з'єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени.
Колосниковий настил - перекриття над ігровим майданчиком сцени з ар'єрсценою, яке виготовлене у вигляді спеціальних дерев'яних решіток.
Надколосниковий простір - простір, що знаходиться над колосниковим настилом.
Планшет сцени - спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени.
Постановочне освітлення - освітлення, призначене для світлового оформлення театральних постановок, концертів, естрадних та циркових вистав.
Сцена - спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу спектаклів різних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та обладнання сцена буває таких типів: глибинна колосникова, панорамна, трьохпортальна, кільцева, центральна дисперсна, сцена, що трансформується, а також різні поєднання цих різновидів. До складу традиційної глибинної колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар'єрсцена (в окремих випадках), бічні кармани, об'єднані прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени, а також трюм, колосниковий і надколосниковий простори.
Сценічний підйом - механізм, що призначений для підйому та спускання декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.
Трюм - приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під планшетом сцени. Трюми можуть бути одноярусними і багатоярусними.
Естрада - частина залу для глядачів, призначена для естрадних і концертних виступів. Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів портальною стіною з відкритим прорізом або знаходитися в загальному об'ємі з залом для глядачів.


Источник: https://otd-lab.ru/documents/pravila-ohoroni-praci/nakaz-25122009-n-210-pravila-ohoroni-praci-dlya-pracivnikiv-teatriv-i-koncertnih-zaliv