Охрана труда
https://otd-lab.ru


Наказ 26.12.2008 N 296 "Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

26.12.2008 N 296

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2009 р.
за N 503/16519

Про затвердження Правил з охорони праці
під час ремонту та експлуатації будівель
і споруд залізничного транспорту

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (далі - Правила), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании зданий и сооружений на железнодорожном транспорте", затверджені заступником Міністра шляхів сполучення СРСР 26.12.61 та Президією ЦК профспілок робочих залізничного транспорту 27.12.61.

3. Наказ набирає чинності з 1 вересня 2009 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Буряку П.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О.І.

Голова Комітету С.О.Сторчак

ПРАВИЛА
з охорони праці під час ремонту
та експлуатації будівель і споруд
залізничного транспорту

I. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують роботи з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту.

2. Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час виконання робіт з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту.

3. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації ( z1147-03 ) і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України ( z1148-03 ), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за NN 1147/8468, 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03) відповідно.

5. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

6. Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (ГОСТ 12.4.011-89), "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" (ГОСТ 12.4.103-83), Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12 ( z0169-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04), і Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

7. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

8. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256 ( z0051-94 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241 ( z0194-93 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.


Источник: https://otd-lab.ru/documents/pravila-ohoroni-praci/nakaz-26122008-n-296-pravila-z-ohoroni-praci-pid-chas-remontu-ta-ekspluataciyi-budivel-i-sporud-zaliznichnogo-transportu