Охрана труда
https://otd-lab.ru


Инструкция для оператора автоматического степплера

Нужна инструкция по О.Т. для оператора автоматического стреппера(упаковщика).


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/poisk-dokumentov/instrukciya-dlya-operatora-avtomaticheskogo-stepplera