Охрана труда
https://otd-lab.ru


Необходим документ ППБО 125-79

а может у кого найдется ППБО-85 ?

очень надо...


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/poisk-dokumentov/neobhodim-dokument-ppbo-125-79