Охрана труда
https://otd-lab.ru


Нужна инструкция по ОТ для работающих на термопластавтомате

Срочно необходима инструкция по охране труда и технике безопасности для оператора-наладчика термопластавтомата при литье пластмассовых деталей.


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-okhrany-truda/poisk-dokumentov/nuzhna-instrukciya-po-ot-dlya-rabotayushchih-na-termoplastavtomate