Охрана труда
https://otd-lab.ru


наименование профессий и должностей согласно ОК

Подскажите, пожалуйста, как правильней назвать автоэлектрика


Источник: https://otd-lab.ru/forum/obshchie-voprosy-kadrovogo-deloproizvodstva/priem-na-rabotu/naimenovanie-professiy-i-dolzhnostey-soglasno-ok