Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 29.12.2008 N 301 "Правила охорони праці у метизному виробництві"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

29.12.2008 N 301

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2009 р.
за N 88/16104

Про затвердження Правил охорони
праці у метизному виробництві

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці у метизному виробництві (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности в метизном производстве", затверджені Мінчорметом СРСР 18.04.78, та ОСТ 14.67-80 "ССБТ. Изготовление гвоздей из проволоки. Требования безопасности", затверджений наказом Мінчормету СРСР від 29.12.80 N 1230.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак

ПРАВИЛА
охорони праці у метизному виробництві

I. Загальні положення

1. Галузь застосування

Ці Правила визначають вимоги безпеки для підприємств та організацій під час проектування, будівництва, монтажу (демонтажу), розроблення машин та обладнання, експлуатації об'єктів, ремонту, реконструкції та виготовлення метизів.
Дія цих Правил поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, ремонту, технічного діагностування та експлуатації під час виготовлення метизів.

2. Терміни та визначення понять

Терміни та визначення, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:
батан - один із основних механізмів металоткацького верстата, який використовується для переміщення (прибою) утокового дроту до верхньої частини сітки і подавання утокового стрижня в сітку;
бердо - один із основних робочих органів металоткацького верстата у вигляді гребінки з вузькими металевими пластинами, які закріплені обома кінцями в металевих планках;
баддя - пристрій, який використовується для підіймання (опускання) вантажу;
волока - інструмент для обробки пруткового металу волочінням за рахунок протягування його через пристрій у вигляді подібного до лійки каналу;
вагранка - піч шахтного типу для розплавлення чавуну в ливарних відділеннях;
випал - нагрівання та витримування металовиробів при високій температурі для отримання необхідної міцності;
галтель - деталь, що має перехідне закруглення від однієї поверхні до іншої;
дресирування - один із технологічних процесів під час виготовлення тонких стрічок і листів зі сталі - холодна прокатка з малим обтисненням гарячекатаних смуг після їх протравлення;
ендогаз - виготовляється у спеціальних установках, наприклад ЕН-60, і використовується для ендотермічного контролю атмосфери. Атмосфера із ендогазу захищає середньо- та високовуглецеві сталі від окислення та втрати вуглецю під час нагрівання виробів в печах термічного загартування;
зів - проміжок між дротами основи, який утворюється у металоткацькому верстаті під час підіймання однієї групи дротів та опускання другої для проходження через цей отвір утокового дроту;
каретка - вузол машини чи механізму, який, як правило, рухається по напрямній; у металоткацькому верстаті каретка є частиною механізму для утворення зіва під час виготовлення сітки;
кантувач - механізм для перевертання (кантування) заготовок, деталей, виробів під час їх обробки, огляду, упаковування;
метизи - стандартизовані металеві вироби загального призначення різноманітної номенклатури;
метизні вироби - до метизних виробів умовно віднесені стрічки холодного прокату, дріт і вироби із нього (наприклад, сталеві канати і цвяхи), кріпильні вироби - шплінти, шурупи, болти, гайки, заклепки;
метизне виробництво - сукупність технологічних операцій під час виготовлення метизів, як правило, на підприємствах масового виробництва;
напрямні - пристрої, які використовуються для забезпечення прямолінійного чи криволінійного руху заготовки, яку обробляють;
навой - котушка великих розмірів, на яку намотується дріт основи перед виготовленням сіток на металоткацькому верстаті;
ножиці - пристрій для різання стрічок, листів, дроту, прутків тощо;
натяжний ролик - додаткове колесо (шків, зірочка), що закріплено на елементах механізму, що може незалежно обертатися та переміщатися в системах із гнучким зв'язком керування подавання дроту;
основа - в металоткацькому виробництві дроти, які розташовані паралельно один до одного вздовж сітки;
облой - надмір металу на відливці або штампованій деталі;
обтиск - операція листового штампування, під час якої краям заготовок надають заданої форми;
піч випалювальна - піч для випалювання металевих виробів;
проводка - жолоб або інший пристрій, який забезпечує потрібний напрямок руху металу під час його прокатки, входу у валки або виходу з них зокрема;
плашкотримач - пристосування для закріплення плашки;
прибій утоку - переміщення утокового дроту до верхньої частини сітки після введення його у зів (проміжок між дротами основи);
пасивування - переведення поверхневого шару металу, який оброблюють, з хімічно активного у пасивний стан для набуття ним корозійної стійкості за рахунок створення оксидної плівки під дією окислювача (пасиватора);
продільна станція - станція для продівання у визначеній послідовності дротів основи через галева ремізних рам у бердо;
револьверна головка - пристрій у вигляді барабана або диска для закріплення на них декількох деталей, які обробляються;
ремізка - деталь металоткацького стана, що складається з двох металевих планок, між якими натягнуто дроти з вічками (галевами), або пластина з отворами чи щілинами для протягування через них дротів основи;
сухар - деталь машини, в більшості випадків призматичної або циліндричної форми, що закладається у відповідне заглиблення для фіксування інших деталей та унеможливлює їх зминання і знос;
травлення металу - хімічне оброблення, звичайно розчинами кислот (сірчана, соляна та інші), з метою очищення металевих напівфабрикатів від іржі та окалини;
уток - поперечні дроти сітки, які, як правило, розташовані перпендикулярно до поздовжніх дротів основи і які переплітаються з ними;
циклони - апарати для очищення повітря (газів) від твердих частин у зависі;
шлеперний механізм - механізм прокатного стана, який дає змогу переміщувати прокатаний метал у поперечному напрямку до основного напрямку руху оброблювальних виробів;
шпарубний механізм - пристосування металоткацького верстата для поперечного натягування сітки з метою забезпечення збереження її ширини під час навивання на приймальний барабан;
шнек - гвинтовий конвеєр.

Рубрики:
Оставьте первый комментарий