Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 26.08.2010 N 162 "Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

26.08.2010 N 162

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2010 р.
за N 850/18145

Про затвердження Правил охорони праці
для виробництв основної хімічної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности для производств основной химической промышленности", затверджені протоколом Держгіртехнагляду СРСР від 28.08.79 N 38 та листом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 22.03.79 N Н-2970-79.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В.М. протягом п'яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І.Г. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0109641-09 ) та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Кравченко

Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
головний державний санітарний
лікар України Г.С.Рожков

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Романченко

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку
та будівництва України А.В.Беркута

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников

Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов

В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець

Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань Г.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
26.08.2010 N 162

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2010 р.
за N 850/18145

ПРАВИЛА
охорони праці для виробництв основної
хімічної промисловості

I. Загальні положення

1.1. Дія Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості (далі - Правила) поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі - підприємства), діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією підприємств, які здійснюють виробництво продукції основної хімічної промисловості, технічне обслуговування та проведення ремонтних робіт устаткування.

1.2. Ці Правила застосовуються на підприємствах з виробництва продукції основної хімічної промисловості, а саме:
сірчаної кислоти (з колчедану, сірки, сірчистих газів, одержуваних при випалюванні сульфідних руд і сірководню);
суперфосфату простого;
складних добрив (амофосу, нітроамофосу, нітрофоски);
концентрованих добрив (подвійного суперфосфату, обезфторених фосфатів);
тукосумішей;
екстракційної фосфорної кислоти;
бури;
борної кислоти;
борних добрив;
фтористих солей (кріоліту, фтористого алюмінію, натрію фтористого, калію фтористого, кремнійфтористого натрію).

1.3. Ці Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників підприємств з виробництва продукції основної хімічної промисловості.

II. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
дихальні лінії - запобіжні системи, призначені для випускання накопичених повітря і пари, що унеможливлює створення вакууму в ємностях під час подавання чи відбирання рідини або внаслідок температурних коливань в ємностях;
силоси - бункери, виготовлені з залізобетону або сталі, для зберігання сипучих матеріалів.

Рубрики: