Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 22.12.2008 N 289 "Правила охорони праці в металургійній промисловості"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

22.12.2008 N 289

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2009 р.
за N 87/16103

Про затвердження Правил охорони
праці в металургійній промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці в металургійній промисловості (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, "Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87.

3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак

ПРАВИЛА
охорони праці в металургійній промисловості

I. Сфера застосування

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують проектування, будівництво, реконструкцію, виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт, обстеження, технічне діагностування та експлуатацію устаткування на металургійних підприємствах і у виробничих цехах.
Правила є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які використовують найману працю, що пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, обстеженням, технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування на металургійних підприємствах та у виробничих цехах усіх підгалузей чорної та кольорової металургії.

II. Позначення та скорочення

АСКТП - автоматична система керування технологічним процесом;
ГДВК - граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація;
ГДК - граничнодопустима концентрація;
ГДР - граничнодопустимий рівень;
ГОСТ - міждержавний стандарт;
ДБН - державні будівельні норми
ДСН - державні санітарні норми;
ЕОМ - електронна обчислювальна машина;
ЕМП - електромагнітне поле;
ЕСЗКС - "Единая система защиты от коррозии и старения";
ЕСКД - "Единая система конструкторской документации";
ЕСТД - "Единая система технологической документации";
ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;
ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання;
КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і апарати;
ЛЗР - легкозаймиста речовина;
МПК - мікропроцесорний контролер;
НД - нормативні документи;
НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;
НГЗ - нижня границя займання;
НКГЗ - нижня концентраційна границя займання;
ОНТП - "Общесоюзные нормы технологического проектирования";
ПЕОМ - персональна ЕОМ;
ПОР - проект організації робіт;
РД - "Руководящий документ" (НД колишнього СРСР);
СН - санітарні норми;
СНиП - "Строительные нормы и правила" (НД колишнього СРСР);
ССБТ - "Система стандартов безопасности труда".

III. Загальні вимоги

1. Загальні положення

1.1. Проектування, будівництво та реконструкція металургійних підприємств (цехів, дільниць, відділень) і їх устаткування, розробка нових технологій та засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників повинні проводитися відповідно до чинних нормативно-правових актів з охорони праці, санітарних і будівельних норм, а також норм технологічного проектування.
Проектування об'єктів будівництва, реконструкції та технічного переоснащення металургійних підприємств і цехів повинно здійснюватися за обов'язкової участі генерального проектувальника.

Рубрики: