Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 22.11.2006 N 4 "Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

22.11.2006 N 4

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2006 р.
за N 1301/13175

Про затвердження Правил охорони праці
для підприємств трикотажної
галузі промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості (далі - Правила), що додаються.

2. Наказ уводиться в дію з 01.01.2007.

3. З набранням чинності наказу вважати таким, що не застосовується на території України, ОСТ 17-902-81 "Процессы производственные предприятий трикотажной промышленности. Требования безопасности" (НАОП 1.7.10-2.11-81), затверджений Міністерством легкої промисловості СРСР.

4. Відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Держгірпромнагляду України в п'ятиденний термін подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України ці Правила.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення внести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду України.

6. Начальникам територіальних управлінь та інспекцій Держгірпромнагляду України вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держгірпромнагляду України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

7. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати наказ в черговому номері журналу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Держгірпромнагляду
України С.О.Сторчак
ПРАВИЛА
охорони праці для підприємств
трикотажної галузі промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання (далі - підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм власності та на працівників цих підприємств, які займаються трикотажним виробництвом, проектуванням, реконструкцією, монтажем, налагоджуванням.
Правила регламентують безпечне виконання робіт та технологічних процесів у трикотажному виробництві.
Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації підприємств трикотажного виробництва, для роботодавців, які організовують безпечну роботу на виробництві та контролюють роботу з охорони праці на підприємствах трикотажного виробництва.

1.2. На кожному підприємстві повинні бути розроблені інструкції з охорони праці відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), що діють на підприємстві, а також інструкції про заходи пожежної безпеки відповідно до пункту 3.3 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих в Мін'юсті України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

1.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників трикотажного виробництва повинно проводитися відповідно до Положення, яке затверджене на підприємстві, та вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

1.4. На кожному підприємстві повинен бути затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Мін'юсті України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05).

1.5. Під час роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп'ютерах необхідно дотримуватись вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 10.02.99 N 21 ( z0382-99 ), зареєстрованих в Мін'юсті України 17.06.99 за N 382/3675 (НПАОП 0.00-1.31-99), Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затверджених постановою Державного санітарного лікаря України від 10.12.98 N 7 ( v0007282-98 ) (ДСанПіН 3.3.2.007-98).

1.6. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 ( 559-2001-п ) "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок".

Рубрики: