Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 18.12.2007 N 311 "Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

18.12.2007 N 311

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2007 р.
за N 1419/14686

Про затвердження Правил
охорони праці під час виконання
навантажувально-розвантажувальних
робіт на залізничному транспорті

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті (далі - Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности и производственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте", затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки (Морозов В.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В.В.) вжити заходів щодо внесення Правил до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О.І.

Голова Комітету С.О.Сторчак

ПРАВИЛА
охорони праці під час виконання
навантажувально-розвантажувальних робіт
на залізничному транспорті

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на всі підприємства та організації (далі - підприємства), які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи на станціях, контейнерних майданчиках, перевалочних базах, вантажних дворах, перегонах та на під'їзних коліях промислових підприємств.

1.2. Правила визначають вимоги безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на об'єктах вантажного господарства.

1.3. На кожному підприємстві розробляються інструкції відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та нормативних актів з пожежної безпеки, що враховують місцеві умови роботи на кожному підприємстві, з урахуванням вимог цих Правил.

1.4. Інструкції з охорони праці та пожежної безпеки повинні бути на кожному робочому місці, а також у працівників відповідних професій.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), з питань пожежної безпеки - відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

1.6. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

1.7. Усі працівники, зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах, забезпечуються безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 N 12 ( z0169-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01.04), та в порядку, установленому Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

1.8. Про кожний нещасний випадок необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу вповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

Рубрики: