Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 12.11.2002 N 574 "Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи"

Герб України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.11.2002 N 574

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2002 р.
за N 967/7255

Про затвердження Правил з охорони праці для
навчальних закладів, у яких проводяться
профільне навчання і професійна підготовка
учнів з автосправи

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035/2000 ( 1035/2000 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи, що додаються.

2. Наказ увести в дію з 1 січня 2003 р.

3. Державному департаменту з нагляду за охороною праці (Сторчак С.О.):
- ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій Міністерства освіти і науки, органами управління освітою державної виконавчої влади;
- забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил;
- включити до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

4. З уведенням у дію цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 9.2.30-1.08-72 "Правила по технике безопасности и производственной санитарии в общеобразовательных школах и на предприятиях, где проводится трудовое обучение по автоделу", затверджені Міністерством освіти СРСР у 1973 р.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника державного секретаря Гнибіденка І.Ф.

Міністр І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
праці та соціальної
політики України
12.11.2002 N 574

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2002 р.
за N 967/7255

ПРАВИЛА
з охорони праці для навчальних закладів,
у яких проводяться профільне навчання
і професійна підготовка учнів з автосправи

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на загальноосвітні навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати та позашкільні навчальні заклади, що здійснюють профільне навчання, професійну підготовку учнів з автосправи, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - навчальні заклади).

1.2. Ці Правила визначають вимоги безпеки та виробничої санітарії під час навчання у кабінетах (класах) будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів, правил дорожнього руху, основ безпеки руху (далі - кабінети), лабораторіях будови, технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів (далі - лабораторіях), відкритих майданчиках навчальної їзди і є обов'язковими для виконання учнями, учителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, інструкторами виробничого навчання, інструкторами з навчання практичної їзди, керівниками навчальних закладів, у яких здійснюється профільне навчання та професійна підготовка учнів з автосправи (далі - навчання з автосправи).

1.3. Ці Правила узгоджені з Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством транспорту України, Національним НДІ охорони праці Міністерства праці та соціальної політики України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

1.4. Навчання з автосправи проводиться відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.5. Відповідно до Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів ( z0039-94 ), під час професійної підготовки учнів у навчальних закладах також здійснюється підготовка водіїв транспортних засобів категорії "В" і "С". Ці навчальні заклади створюються за наявності необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних працівників.

Рубрики: