Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 11.01.2005 N 2 "Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

11.01.2005 N 2

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2005 р.
за N 146/10426

Про затвердження Правил охорони праці
під час експлуатації магістральних трубопроводів
для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 226 ( z1231-07 ) від 01.10.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29 ( 29/2003 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів) ( далі-Правила), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах (Герасименко Ю.М.) подати Правила на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) уключити Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" за згодою Баженова О.К. забезпечити:
видання і розповсюдження Правил;
вивчення Правил посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, хімічних виробництв під час чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

6. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

7. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації Міністерством юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
11.01.2005 N 2

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 лютого 2005 р.
за N 146/10426

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ
під час експлуатації магістральних трубопроводів
для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, відомчої належності та видів діяльності, які здійснюють транспортування рідкого аміаку магістральним трубопроводом (аміакопроводом), технічне обслуговування, проведення ремонтних робіт та реконструкцію його об'єктів, а також на всі інші юридичні особи, які виконують певні види робіт на об'єктах аміакопроводу (будівництво, розширення, реконструкцію тощо), у тому числі на підставі договорів підряду, субпідряду, ( далі - підприємства).

1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації та виконанні робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, налагоджуванням та ремонтом магістрального аміакопроводу, а також при проектуванні та реконструкції його об'єктів, споруд, устаткування тощо.

2. СКОРОЧЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Скорочення:
АЗС - автозаправна станція;
АСУТП - автоматизована система управління технологічним процесом;
ГПС - головний пост секціонування;
ЕХЗ - електрохімічний захист;
КВП - контрольно-вимірювальні прилади;
КС - кінцева станція;
ЛЧМА - лінійна частина магістрального аміакопроводу;
НС - насосна станція;
ПУЕ - правила устройства електроустановок;
РС - роздавальна станція;
СПС - сателітний пост секціонування;
ССЗ - спеціальні страхувальні засоби;
СУОП - система управління охороною праці;
ЦПУ - центральний пункт управління;
ЦРБ - центральна ремонтна база;

2.2. Визначення термінів у цих Правилах відповідають Законам України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ), "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), постановам Кабінету Міністрів України від 29.01.96 N 135 ( 135-96-п ) "Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку" та від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", відомчим будівельним нормам України "Споруди транспорту. Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи)", затвердженим наказом Міністерства промислової політики України від 23.07.2003 N 319 (далі - ВБН В.2.3-06544.319-2003), галузевому стандарту України "Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи). Правила технічної експлуатації", затвердженому розпорядженням Міністерства промислової політики України від 30.10.2003 N 123 (далі - ГСТУ 3-041-2003), та Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 ( далі - ДНАОП 0.00-1.21-98).
У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
магістральний аміакопровід - це технологічний комплекс, який функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами (підвідними трубопроводами, головною і проміжними насосними станціями, кінцевою станцією, роздавальними станціями та іншими інженерними спорудами), пов'язаними з ним єдиним технологічним процесом, кількома трубопроводами, якими здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки рідкого аміаку споживачам, іншими трубопроводами, спроектованими та збудованами згідно з відомчими будівельними нормами для транспортування рідкого аміаку, та іншими законодавчими актами з охорони праці;
об'єкти магістрального аміакопроводу - лінійна частина магістрального трубопроводу, яка розділена постами секціонування (СПС, ГПС) на секції довжиною згідно з проектною документацією, наземні споруди (НС, РС, КС, факельні установки), промислові трубопроводи, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну його експлуатацію;
промислові трубопроводи - внутрішньопромислові трубопроводи рідкого аміаку роздавальних і насосних станцій, трубопроводи газоподібного аміаку, газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізаційні мережі тощо;

Рубрики: