Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 06.12.2004 N 268 "Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

06.12.2004 N 268

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2005 р.
за N 226/10506

Про затвердження Правил охорони праці
у тваринництві. Велика рогата худоба

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 254 ( z1299-07 ) від 06.11.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 254 ( z1299-07 ) від 06.11.2007 }

1. Затвердити Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба (далі - Правила), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду в агропромисловому комплексі, машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В.А.) подати Правила на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій ужити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) уключити Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:
видання і розповсюдження Правил;
вивчення Правил посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та сільськогосподарських підприємств під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

6. Відділу документального забезпечення та контролю (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

7. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Тьоткін

Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здорв'я України О.В.Лапушенко

Заступник Голови профспілки
працівників агропромислового
комплексу України Р.В.Мазна

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України В.І.Крот

Заступник Міністра аграрної
політики України В.П.Яковенко

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій П.Ф.Борисов

Перший заступник Голови
Федерації роботодавців України В.О.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
06.12.2004 N 268

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2005 р.
за N 226/10506

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ.
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія нормативно-правового акта з охорони праці (далі - НПАОП) Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба (далі Правила) поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі підприємства), що займаються обслуговуванням великої рогатої худоби (далі - ВРХ) та виробництвом та первинною обробкою молока на підприємствах.
Правила встановлюють вимоги безпеки праці до організації й виконання технологічних процесів з обслуговування ВРХ та виробництва і первинної обробки молока.
Правила є обов'язковими для роботодавців, усіх працівників підприємств, тимчасово залучених працівників з інших підприємств для виконання робіт, студентів під час проходження виробничої практики (далі - працівники).

1.2. Згідно із Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

1.3. Безпека процесів, пов'язаних із обслуговуванням ВРХ та доїнням корів і первинною обробкою молока, повинна відповідати вимогам державних стандартів, технологічної та експлуатаційної документації, інструкцій з безпеки до технологічних процесів та Правил.

Рубрики: