Скачивать документы могут только зарегистрированные пользователи! Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь!

Наказ 03.12.2007 N 287 "Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості"

Герб України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

03.12.2007 N 287

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2007 р.
за N 1395/14662

Про затвердження Правил охорони праці
для підприємств та організацій
поліграфічної промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. включити наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити його на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПРАВИЛА
охорони праці для підприємств та організацій
поліграфічної промисловості

I. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства), які здійснюють роботи з поліграфії, реконструюються, будуються чи проектуються, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.
Правила містять встановлені вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного устаткування, виробничих процесів та робочих місць.
Правила обов'язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками підприємств в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків.

2. Навчання і перевірку знань з питань охорони праці слід проводити згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

3. На підприємствах створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

4. Облік, результати аналізу причин та наслідків аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на підприємствах необхідно оформлювати за визначеним порядком згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ) (НПАОП 0.00-6.02-04).

5. На підприємствах слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

6. Скорочення
ВДТ - відеодисплейні термінали
ЕОМ - електронно-обчислювальні машини
ПЕОМ - персональні електронно-обчислювальні машини
ПАР - поверхнево-активні речовини
ЛЗР - легкозаймисті рідини
ГР - горючі рідини
ФДФ - фотополімерні друкарські форми
УФ - ультрафіолетове випромінювання
ГДК - граничнодопустимі концентрації
ЗІЗ - засоби індивідуального захисту
ВЧ - висока частота
СВЧ - струм високої частоти

Рубрики: