Контроль и надзор

Федеральная инспекция труда является органом по рассмотрению и разрешению трудовых споров. Тем не менее подобное сочетание государственного контроля и...
06.11.2009
Какие полномочия есть у контрольно-надзорных органов, каковы принципы защиты прав организации, с какой проверкой могут прийти органы контроля и надзор...
06.11.2009
Державні інспектори з праці згідно п. 4 Положення № 50, що затверджене Постановою КМУ від 18 січня 2003 р., здійснюють контроль за дотриманням законод...
22.05.2009
Згідно ст. 43 Закону про охорону праці за порушення законодавства про охорону праці і невиконання розпоряджень посадовців Держнаглядохоронпраці юридич...
10.11.2009
Дисквалификация, это мера административной ответственности в случае нарушения трудового законодательства, установлена в Кодексе РФ, раздел о админист...
18.01.2011
Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Рішення пр...
22.05.2009
Відповідно до ст. 39 Закону України від 14.10.92 р. № 2694-XII "Про охорону праці" (далі - Закону про охорону праці) і п. 4 Положення про Державний ко...
24.04.2009
Відповідно до п. 6 Положення № 50, що затверджене Постановою КМУ від 18 січня 2003 р., посадовцями Держнаглядпраці і його територіальних органів є дер...
24.04.2009
Subscribe to Контроль и надзор